Japans demografi ger skjuts åt robottillverkare

Illustration: Public Domain

Illustration: Public Domain

Japans befolkning åldras och krymper. Den arbetande delen av befolkningen nådde sin topp 1995 med 87 miljoner människor men har krympt hela tiden sedan dess. I år blir den bara 76 miljoner huvuden stark och före 2065 har den minskat till i sammanhanget ringa 45 miljoner. I det närmaste en halvering på 70 år.

Det säger sig självt att detta inte är bra för ekonomin, vare sig den privata eller den offentliga. Framför allt små och medelstora tillverkande företag har redan nu svårt att få tag på folk. 

Visserligen pratar politikerna om hur man ska försöka få ut fler kvinnor i arbetslivet, men där är kulturella kvarlämningar från förr stora bromsklotsar. Kvinnor känner sig inte uppskattade efter förtjänst och har dessutom svårt att kombinera arbete och barn i ett land som för bara några decennier sedan i princip inte hade förståelse för arbetande mödrar. Import av arbetskraft ökar hela tiden, men regelverken är inte uppdaterade för att detta ska fungera smärtfritt.

Vad återstår då? Jo, självklart vill man robotisera mera. Japan är redan mycket robottätt, men då framför allt i de större företagen. Mindre företag är fortfarande inte robotiserade i någon högre utsträckning, men nu väntas även dessa firmor hoppa på robotvågen, då man helt enkelt inte ser att man har något annat val. Robottillverkare som Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Fanuc, m fl, rapporterar nu alla ökad försäljning.

Det är dock inte bara inom den tillverkande industrin som behovet av robotar förväntas öka. Den åldrande befolkningen behöver vård, men det fattas även här personal. Utveckling av vårdrobotar har pågått ett antal år, och det är bara en tidsfråga innan man som japansk pensionär får blöjorna bytta av en robot.