Intressant enkätresultat

Vår enkla enkät nere i vänstra spalten har fått många svar, vilket vi tackar så mycket för. När vi summerar det hela får vi följande bild av vår läsekrets.

Killarna är något fler än tjejerna; 57% respektive 43%. Inget att fundera speciellt mycket över, kanske. 

Det intressanta är dock sedan skillnaden i uppdelningen mellan åldrarna på herr- respektive damsidan. Här ovan ser ni hur den ser ut (i procent).

Snittåldern på herrarna är alltså betydligt högre än hos damerna. Man kan undra varför. Varför är killar mellan 30 och 60 överrepresenterade medan detsamma gäller för tjejer mellan 10 och 40? 

Japanbloggen tillbringar nog för lite tid i Sverige för att verkligen förstå tidens strömningar i hemlandet.. Det blir nog till att sätta upp en något mera utförlig enkät framledes för att försöka utröna orsakerna bakom denna statistik.