Vad betyder Japans bil- och MC-märkens namn?

Jag tänkte att det kanske skulle vara kul för någon att lära sig vad alla dessa japanska bil- och MC-märken egentligen betyder. Här följer en lista där vi då inte har inkluderat moderna märken som Lexus, Acura eller Infiniti, då dessa i princip kan förstås utan förklaring.

daihatsu.jpg

Daihatsu är ju mest känt för sina småbilar och de har synts i Europa endast i små kvantiteter. Firman är faktiskt Japans äldsta existerande tillverkare av explosionsmotorer. Det ursprungliga firmanamnet var Hatsudoki Seizo, ordagrannt “motortillverkning”. Företaget bildades redan 1907 och bytte namn till Daihatsu 1951. Dai är samma tecken som första tecknet i Osaka, staden där firman är belägen, och hatsu är första tecknet i gamla namnet Hatsudoki Seizo. Man är idag ett helägt dotterbolag till Toyota. Som i så många andra fall, så skrivs dock firmanamnet idag inte med kanjitecken, som i så fall skulle skrivas 大発, utan med fonetiska katakana-tecken: ダイハツ.

honda.jpg

Honda är döpt efter grundaren Soichiro Honda. Honda skrivs 本田, där hon(本)kan betyda lite av varje: bok, källa, ursprunglig, den “riktiga” versionen till skillnad från “förberedande”, etc.. I det här fallet, då da (田) betyder risfält, så vill vi mena att det betyder “det ursprungliga eller det huvudsakliga risfältet”. Företagsnamnet Honda skrivs fortfarande med kanjitecken.

toyota.jpg

Toyota, Japans med råge störste biltillverkare, startades av Sakichi Toyoda 1924. I början tillverkade man vävmaskiner men man kom igång med biltillverkning 1933. Från början var varumärket Toyoda, men 1936 kom någon fram till att Toyota med “t” lät trevligare samtidigt som det kunde skrivas med två streck färre vilket gjorde det totala streckantalet (skrivet med katakana - トヨタ) till åtta, ett lyckotal i Japan. Då Toyoda betyder “frodigt risfält” så ansåg man också att Toyota skulle undanröja risken för att någon skulle tro att man tillverkade jordbruksmaskiner.

suzuki.jpg

Suzuki började också som tillverkare av vävmaskiner, faktiskt redan 1909. Grundaren var Michio Suzuki. Man började tillverka bilar i slutet av 30-talet; MC-tillverkningen kom inte igång förrän efter andra världskriget. Suzuki skrivs med tecknet för klocka/bjällra och tecknet för träd - 鈴木. Det skrivs dock med katakana i Japan idag - スズキ.

mazda.jpg

Mazda, med högkvarter nere i Hiroshima, bildades 1920. Förste VDn hette Jujiro Matsuda. Det korrekta uttalet är alltså som det står skrivet, utan betoning - Matsuda. Men eftersom västvärlden har en tendens att betona stavelser på ett markant sätt, så blir Matsuda ofta matsuuda i utlänningars mun. Med Mazda blev uttalet förvisso inte helt korrekt, men mera likt originalet. Matsuda skrivs 松田 med kanji-tecken; det första är tall och det andra är återigen risåker. Jag brukar säga att Matsuda betyder tallåker, för det kommer svensken ihåg. Firmamärket skrivs hemma i Japan numera med katakana: マツダ.

nissan.jpg

Nissan är en förkortning för Nihon Sangyo (日本産業 - japansk industri), namnet på ett holdingbolag som ägde företag som fusionerades med andra för att bilda dagens Nissan. Dagens fullständiga bolagsnamn är Nissan Motors vilket på japanska blir Nissan Jidosha (日産自動車).

mitsubishi.jpg

Mitsubishi Motors är en del av den gigantiska Mitsubishi-gruppen som gör allt från kylskåp till rymdraketer; dock till en tredjedel även ägt av Nissan sedan 2016. Mitsubishi skrivs 三菱, tre diamanter.

yamaha.jpg

Yamaha började som orgeltillverkare nere i Hamamatsu 1887. Grundare var Torakusu Yamaha. Yamaha skrivs 山葉, vilket faktiskt blir Berglöv på svenska. Tillverkningen av musikinstrument, audioutrustning, elektronik och sportutrustning ligger inom Yamaha Corporation, medan motorcykeltillverkningen, som kom igång efter andra världskriget, ligger i ett separat bolag. Även här skriver man numera företagsnamnet med katakana: ヤマハ. 

kawasaki.jpg

Kawasaki motorcyklar är en del av mycket stora Kawasaki Heavy Industries, en grupp som verkligen förtjänar sitt namn, då man förutom motorcyklar tillverkar exempelvis tung maskinutrustning, försvarsutrusning, aerospace-relaterad utrusning och komponenter, tåg och fartyg. Företaget har fått sitt namn från grundaren Shozo Kawasaki. Kawasaki, som också är namnet på den stad som gränsar Tokyo på västra sidan, betyder flod och udde, dvs en udde som sticker ut i en flod. Kawasaki Motors skrivs idag med katakana: カワサキモータース.

subaru.jpg

Subaru är något av ett unikum i detta sällskap då namnet inte syftar till vare sig en grundares namn eller ett affärsområde. Subaru är faktiskt den japanska beteckningen på stjärnhopen Plejaderna, bestående av sju klart lysande stjärnor. Subaru, som från början var motoravdelningen på Fuji Heavy Industries, en gammal flygplanstillverkare, blev sålunda en av stjärnorna i bilens emblem tillsammans med fyra andra avdelningar som man spann loss till separata företag i gruppen på 50-talet. Den största stjärnan symboliserar givetvis moderbolaget. Så även om det hela inte riktigt stämmer - sju stjärnor i Plejaderna mot sex stjärnor i Subaru-emblemet - så är märket starkt lysande på den japanska bilhimlen idag.

datsun.jpg

Datsun är, för de som minns, det märke som föregick Nissan. Nissan har en historia av en samling olika företag som fusionerats, men det varumärke som gällt under större delen av företagets historia har varit Datsun. Varumärket levde först från 1934 till 1986, då det ersattes av Nissan-märket. Det återuppstod 2013 i form av ett varumärke för något billigare bilar riktade till "emerging markets" som Sydostasien, Afrika, Indien och Ryssland. Firman hette under en tidig period DAT, baserat på tre av grundarnas efternamnsinitialer: Kenjiro Den, Rokuro Aoyama och Meitaro Takeuchi. Till en början, vi pratar 1920-talet, då nästan ingen normal japan hade råd med en personbil, handlade det mest om lastbilar, men 1930 lanserade man en liten bil som fick namnet DATSON, dvs "son of DAT".  Då "son" på japanska samtidigt kan betyda "förlust" så bytte man till DATSUN 1933.