Översättningsappar underlättar för turister i Japan

automat_translation.jpg

Det går med små, små steg framåt.. Både den japanska staten och det japanska kapitalet börjar inse att det inte är någon speciell fördel med att isolera sig bakom ett unikt och för de flesta svårbegripligt språk. Tvärtom börjar man förstå att man kan tjäna pengar, både i form av försäljningsvinster och som ökade skatteintäkter, genom att underlätta för utlänningar att uppleva Japan trots den inbyggda språkförbistringen. Ett sätt är att anställa fler utlänningar som kan kommunicera med alla turister på deras egna språk; idag har alla större varuhus ett antal kineser (eller japaner som behärskar kinesiska) för att ta hand om alla "explosionshandlande" kineser. Ett annat sätt är att skylta på andra språk än japanska; numera har de flesta tåg- och t-banestationer i Tokyo skyltning på både engelska, kinesiska och koreanska.

Ett annat sätt, som i detta exempel från japanska Coca-Cola, är att sätta upp en QR-kod som man scannar med telefonen. Man får då en länk till en webbsida där man har instruktioner för hur man köper sin läsk på en automat på 15 olika språk. En idag mycket enkel lösning på ett trivialt problem, förvisso, men ett litet bevis på hur allt fler satsningar görs för att minska den relativt sett stora språkklyftan som fortfarande existerar mellan Japan och omvärlden. Räkna med att detta arbete kommer att intensifieras under de två år vi har kvar till OS i Tokyo 2020. Bloggens fromma förhoppning är att denna utveckling fortsätter även efter olympiaden.