Bokpremiär om några veckor

En bok om Sverige för japaner på japanska

Den första boken från eder högst tillgivne kommer nu ut här i Japan i början av september.
 
Den ganska så högtravande titeln lyder "Mångfald av svensk modell kan förändra Japan". Förlaget tyckte att en boktitel måste "stå ut" och det gör den onekligen.

Boken är ett försök att jämföra Sverige och Japan på olika plan, där de viktigaste jämförelsepunkterna är mångfald och globalisering.

Mångfald är ofta idag uttalat med engelska låneordet "diversity" - daibaashitii med det oundvikliga japanska uttalet, men det finns ett "riktigt" japanskt ord: 多様性 - tayousei. Man kanske använder det engelska ordet för att det låter "nytt”, då det nämligen är så att begreppet mångfald tidigare sällan använts när man pratat om människor. Japan är ett land som är både socialt och politiskt konservativt och allmänt ovilligt att förändras; förändringar är i de flesta fall mycket mödosamma. När det gäller mångfald så kan man nog påstå att Japan ligger åtminstone 50 år efter Sverige i utvecklingen. I Sverige är precis halva regeringen kvinnor, och flera av ministrarna har utländsk bakgrund. I Japan lyser kvinnorna antingen totalt med sin frånvaro eller så är de kraftigt underrepresenterade i alla högre beslutsfattande organ, vare sig det gäller det offentliga eller det privata näringslivet. Samma sak gäller de yngre i de flesta sammanhang. I Japan ska man vara äldre herre om man vill bestämma saker och ting (i hemmet kan det dock vara hustrun som regerar, men det är en annan femma). 

Vår mångfald, tillsammans med andra politiska, sociala och kulturella faktorer, har hjälpt Sverige att bli den stora industri- och handelsnation det är, trots landets litenhet. Då japanerna nu framledes blir både äldre och färre, så kanske det finns några tips att hämta från den svenska erfarenheten.

Om du känner någon japan i Japan som skulle ha intresse av att läsa en bok av det här slaget, så får du gärna tipsa honom eller henne. Boken kommer alltså ut i japanska bokhandeln i början av september på förlaget Bunkado.

UPPDATERING 8:e september

Något försenad av för mig okänd anledning kommer boken ut den 15:e september, dvs nästa vecka. Då förstaupplagan bara är 5000 exemplar så lär den inte finnas hos speciellt många bokhandlare (relativt antalet bokhandlare i Japan). Den kommer dock även att finnas till salu på japanska Amazon. Jag länkar dit när det är dags. Den japanska titeln är スウエーデン式のダイバーシティで日本が変わる。

Och för att svara på en redan gammal fråga: nej, den lär inte komma ut i någon svensk upplaga, då innehållet till största delen består av information som de flesta svenskar känner till ganska väl.