Japan skriver på Haag-avtalet om bortrövande av barn

Det verkar nu som om det finns politiskt konsensus i den japanska riksdagen för att man ska kunna skriva på Haag-konventionen om internationellt och illegalt bortförande av barn (som jag skrev om härförleden).

Haag-konventionen är från 1980 och 89 länder har ratificerat den. Japan har varit det enda Grupp 8-landet som inte skrivit under. Japanske premiärministern Shinzo Abe träffade president Obama härom veckan, och det är lätt att anta att denna nyhet pressades fram i tid till det mötet. USA har 81 fall av illegalt bortförande av barn till Japan uppe till behandling, där man alltså hittills inte fått något gensvar från den japanska sidan.  Det ser nu då ut som om Japan skriver under avtalet under senvåren, men det återstår att se hur väl det hela kommer att fungera i praktiken. Som jag skrev härom sistens, så är det här med delad vårdnad ett okänt koncept i Japan, och det finns tiotusentals föräldrar, främst fäder, som i princip aldrig träffar sina barn efter en skilsmässa. På senare tid har en grupp av frånskilda fäder faktiskt börjat agera politiskt för att få till en juridisk ändring av detta förhållande. Som vanligt när det handlar om politik, tar det mesta lite längre tid i Japan, men underskriften av Haag-konventionen kommer med största säkerhet att framkalla någon form av förändring på sikt. 

Detta är ett bra exempel på att Japan är ett land som lever med ena foten i den avancerade framtiden och samtidigt med andra foten fortfarande förankrad i mycket omoderna tankegångar. Det är trots allt bara 145 år sedan Japan var ett medeltida feodalsamhälle, och strukturer och sedvänjor tar sin tid att bryta upp.